You are here

2015.10.24_Saturday

 

分享主题:

与神合一,与人合一

撒旦在末世,做的一项工作就是:

破坏神的家,就是教会,

偷窃,毁坏,杀害,

要 毁坏 教会神的家,

 

 

 

 

 

 


 

 

跟著聖靈走

主是我力量

 

天上的荣光

 

虚心的人有福了

 

 

藉我賜恩福Make me a blessing

https://www.youtube.com/watch?v=JXZPjC-6rwA