You are here

直到主耶穌再來時候

 

直到主耶穌再來時候

https://www.youtube.com/watch?v=oW3vfYi1w8Y

 

直到主耶穌再來

https://www.youtube.com/watch?v=bcbAKVCh3zo

 

Music only:

純音樂_直到主耶穌再來時候

https://www.youtube.com/watch?v=1TTXnhis2Hc

 

Till The Lord Returns 直到主耶稣再来时候

https://www.youtube.com/watch?v=HyYBJLF8O1M

 

直到主耶稣再来时候

直到主耶穌再來時候 Until Lord Jesus Comes 

https://www.youtube.com/watch?v=e1RMvFX96WI

https://www.youtube.com/watch?v=e1RMvFX96WI&list=RDe1RMvFX96WI#t=71

直到主耶稣再来时候
 
来源:以斯拉诗歌专辑
 
直到主耶稣再来时候,我要走事奉的道路,
窄的门,窄的路,背起我的十字架。
 
当我走完事奉的道路,我必看见主的荣光,
荣耀的主耶稣,他必欢喜迎接我。
 
直到主耶稣再来时候,我要被兴起,奔走主道路,
主的荣耀遮盖全地时,我要站起来敬拜赞美。
 
我心所渴慕的主啊,你是全地的救主,
我心所渴慕的主啊,你是荣耀的君王。

 

直到主耶穌再來的時候

https://www.youtube.com/watch?v=SXEQUpNRDQg&index=1&list=RDSXEQUpNRDQg

 

 

直到主耶穌再來時候

https://www.youtube.com/watch?v=LXkCmMZ43m4

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2vmckb6-CLQ