You are here

2014.01.23 赞美赞美

赞美赞美 欢呼直到万代

1/26 主日崇拜詩歌:

 

58 耶穌我來

17 讚美!讚美!

12 我敬拜祢全能神

回應

64 阿爸父麻煩 Grace 先練習,謝謝!碩信
 
58 耶穌我來
 
 
17 讚美!讚美!
 

 

 12 我敬拜祢全能神
 
我敬拜你 全能真神

有誰能像你

我敬拜你 和平君王

我心何等渴慕你

我讚美你 你是我的公義

我敬拜你 全能真神

有誰能像你
 
回應

64 阿爸父